Complicaties
Wat zijn de tekenen?

Home / Complicaties

Als alles goed gaat na de behandeling, kan het gemakkelijk zijn om zorgen over hydrocefalie en mogelijke complicaties uit uw hoofd te zetten. Het is echter van cruciaal belang om de tekenen en symptomen te begrijpen die kunnen waarschuwen voor een shunt of ETV falen.  

Handel altijd snel

Als u na de behandeling symptomen opmerkt die verband houden met hydrocefalie, is het altijd raadzaam onmiddellijk medische hulp van uw arts in te roepen of een bezoek te brengen aan de Spoedeisende Hulp – zelfs als de symptomen een andere oorzaak blijken te hebben.

Als een shunt of ETV abrupt faalt, kan de achteruitgang zich snel ontwikkelen – vooral bij kinderen – wat kan leiden tot hersenbeschadiging, coma en mogelijk de dood. Vroeg medisch ingrijpen kan complicaties vaak verhelpen en dit scenario voorkomen.

Pas op voor maskerende problemen

Hetis belangrijk om te weten dat medicatie met als bijwerking slaperigheid de tekenen van een shuntstoring of een ETV-sluiting kan nabootsen of maskeren . Daarom moeten, ze worden gebruikt met bijzondere voorzichtigheid wanneer ze worden gegeven aanpersonen met hydrocefalie, met name baby’s en jonge kinderen. 

Leer de verklikkersymptomen kennen

Hoewel de symptomen van een shunt- of ETV-storing van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen, hebben terugkerende storingen de neiging vergelijkbare symptomen te hebben voor een bepaalde persoon. Mensen die op volwassen leeftijd gediagnosticeerd en behandeld worden, inclusief die met NPH, hebben de neiging om terug te vallen op de symptomen die ze voor de eerste behandeling hadden. Het kennen van deze symptomen kan u helpen om vroegtijdig behandeld te worden.

Wat zijn de waarschuwingssignalen? 

Zuigelingen

 • Fontanel vol en gespannen als zuigeling rechtop en rustig is
 • Prominente hoofdhuidaders
 • Zwelling langs shuntkanaal
 • Braken
 • Slaperigheid
 • Prikkelbaarheid
 • Ogen omlaag gericht
 • Minder interesse in voeding
 • Koorts, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie
 • Roodheid langs shuntkanaal, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie

Kinderen en volwassenen

 • Braken
 • Hoofdpijn
 • Zichtproblemen
 • Prikkelbaarheid en/of vermoeidheid
 • Zwelling langs shuntkanaal
 • Persoonlijkheidsverandering
 • Verlies van coördinatie of evenwicht
 • Moeilijkheden om wakker te worden of te blijven (dit symptoom vereist dringende aandacht omdat het mogelijk tot een coma kan leiden)
 • Afname van school- of werkprestaties
 • Koorts, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie
 • Roodheid langs shuntkanaal, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie

Peuters

 • Vergroting van het hoofd
 • Zwelling langs het shuntkanaal
 • Braken
 • Hoofdpijn
 • Slaperigheid
 • Prikkelbaarheid
 • Verlies van vroegere vermogens (sensorische of motorische functie)
 • Koorts, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie
 • Roodheid langs het shuntkanaal, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie

Oudere volwassenen (NPH)

Mensen die op volwassen leeftijd gediagnosticeerd en behandeld worden, inclusief die met NPH, hebben de neiging om terug te vallen op de symptomen die ze voor de initiële behandeling ervoeren wanneer ze te maken krijgen met een shuntstoring.

 • Hydrocefalie 
 • Moeite met lopen of loopstoornissen 
 • Cognitieve problemen of lichte dementie 
 • Urineverlies of incontinentie 
 • Koorts, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie 
 • Roodheid langs het shuntkanaal, mogelijk aanwezig bij shuntfalen of infectie