Woordenlijst

Home / Woordenlijst

A


Aangeboren hydrocefalie

Hydrocefalie veroorzaakt door aandoeningen die bij de geboorte bestaan.

Anesthesist

De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die de anesthesie tijdens de operatie verstrekt en controleert om ervoor te zorgen dat de persoon die een operatie ondergaat geen pijn voelt tijdens de operatie.

Antibiotica

Antibiotica, ook bekend als antibacteriële middelen, zijn medicijnen die de groei van bacteriën vernietigen of vertragen. Ze omvatten een reeks krachtige medicijnen en worden gebruikt om ziekten veroorzaakt door bacteriën te behandelen. Antibiotica kunnen geen virale infecties behandelen, zoals verkoudheid, griep en de meeste hoest.

Atrium

Een van de twee bovenste kamers van het hart.

C


Cerebrospinal Fluid (CSF) (hersenvocht)

De waterige vloeistof die in en rondom de hersenen en het ruggenmerg stroomt.

Communicerende hydrocefalie

Hydrocefalie veroorzaakt door overproductie en/of verminderde absorptie van CSF met onbelemmerde ventriculaire paden.

Communicerende hydrocefalie

Treedt op wanneer de stroom van hersenvocht (CSF) wordt geblokkeerd nadat deze de ventrikels heeft verlaten.

CT-scan

Computed Tomography-scan door de computer verwerkte combinaties van meerdere röntgenmetingen.

D


Dura

De dura mater wordt vaak alleen de dura genoemd. Het is een van de lagen bindweefsel waaruit de hersenvliezen van de hersenen (pia, arachnoides en dura, van binnen naar buiten) bestaat. Het is de buitenste laag van de drie hersenvliezen die de hersenen en het ruggenmerg omringen en beschermen. De dura mater bestaat uit fibroblasten en grote hoeveelheden extracellulair collageen.

Dura mater is een dik membraan, een deel van de hersenvliezen, gemaakt van dicht weefsel dat de hersenen en het ruggenmerg omringt. Het beschermt het centrale zenuwstelsel en herbergt hersenvocht.

Drukinstellingen

Kleppen, onderdeel van shuntsystemen, maken het shunten van CSF mogelijk wanneer de CSF-accumulatie in het centrale zenuwstelsel voldoende druk heeft opgebouwd om de openingsdruk van de klep te overwinnen om de extra vloeistof te gaan shunten. Deze druk heeft verschillende niveaus of instellingen.

E


Electrocardiogram (ECG)

Een apparaat dat wordt gebruikt om de hartslag van een persoon te controleren.

External Ventricular Drain (EVD)

Een tijdelijk systeem dat de afvoer van hersenvocht (CSF) van de ventrikels naar een extern gesloten systeem mogelijk maakt.

H


Hersencompliance

Hersen- of cerebrale compliance beschrijft het vermogen van de hersenen om volumestijgingen in de schedel op te vangen en tegelijkertijd een toename van de intracraniële druk (ICP) te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze zuurstofrijk blijven.

Herprogrammering

Niet-invasief aanpassen van de openingsdrukinstelling van een

geïmplanteerde klep. Dit wordt gedaan met behulp van een handapparaat dat op of in de buurt van de huid boven de plaats van de geïmplanteerde shuntklep wordt geplaatst.

Hydrocefalie

Een aandoening waarbij een verhoogde hoeveelheid CSF bestaat in de ventrikels en langs de CSF-routes.

Deze aandoening kan optreden wanneer de snelheid van de CSF-productie hoger is dan de absorptiesnelheid of wanneer routes van CSF-stroom worden geblokkeerd.

Het resultaat is te veel vocht en druk in de schedel.

Typen hydrocefalie

Aangeboren: Hydrocefalie die zich ontwikkelt bij baby’s voor de geboorte

Verworven: Hydrocefalie die zich ontwikkelt na de geboorte  en die kinderen en volwassenen kan treffen.

Normale druk hydrocefalie (NPH): Hydrocefalie die voorkomt bij ouderen waarbij de druk in de schedel niet wordt verhoogd.

Communicerende/Niet-communicerende: Communicerende en niet-communicerende zijn een andere reeks termen die u van een arts kunt horen om hydrocefalie te beschrijven. Ze verwijzen naar waar het hersenvocht (CSF) wordt geblokkeerd.

I


Intracraniële druk

Intracraniële druk (ICP) is de druk die wordt uitgeoefend door vloeistoffen zoals hersenvocht (CSF) in de schedel en op het hersenweefsel. ICP wordt gemeten in millimeter kwik (mmHg) en is in rust normaal gesproken 7-15 mmHg voor een liggende volwassene.

K


Katheter

Een silicone buis die wordt gebruikt om CSF om te leiden en af te voeren.

Klep

Een shunt bestaat meestal uittwee katheters en een eenrichtingsklep. De klep regelt de hoeveelheid, stroomrichting en druk van hersenvocht uit de ventrikels van de hersenen.

M


Mechanisch falen

Shuntstoring ook wel shuntfalen genoemd, is een gedeeltelijke of volledige verstopping (obstructie) van de shunt waardoor deze met tussenpozen of helemaal niet functioneert. Wanneer een verstopping optreedt, hoopt hersenvocht (CSF) zich op en kan dit leiden tot symptomen van onbehandelde hydrocefalie.

Meningitis

Een infectie van de beschermende membranen die het ruggenmerg en de hersenen bedekken.

MRI

Magnetische resonantie X-ray Beelden en metingen is een type scan waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke magnetische velden en radiogolven om gedetailleerde beelden van de binnenkant van het lichaam te produceren.

Myelomeningocele

Een vorm van spina bifida waarbij een deel van het ruggenmerg van de persoon uit zijn rug steekt.

N


Niet-communicerende hydrocefalie

Niet-communicerende hydrocefalie, ook bekend als obstructieve hydrocefalie, treedt op wanneer de stroom van CSF wordt geblokkeerd langs een of meer van de smalle doorgangen die de ventrikels verbinden.

P


Peritoneum

Een dubbele laag weefsel die de wanden van de buik en het bekken omgeeft en de organen omringt die ze bevatten.

Plexus choroideus

Dit is een meerlobbig vasculair membraan, dat uitkomt in de cerebrale ventrikels, dat hersenvocht afscheidt.

Pulsoximeter

Een apparaat dat wordt gebruikt om de hoeveelheid zuurstof in het bloed van een persoon te meten.

R


Revisie

Een shunt die opzettelijk is gemaakt – of een cerebrale shunt nu is aangenomen of niet – die niet goed werkt, moet voor een deel of volledig worden vervangen. Het doel van shuntrevisie/Shuntrevisie is om de shunt opnieuw te openen om het CSF er weer doorheen te laten stromen.

S


Shunt

Een geïmplanteerd medisch hulpmiddel bestaande uit dunne buisjes en een klep om de afvoer van overtollig CSF uit de ventrikels te regelen

Een shunt bestaat uit drie belangrijke componenten:

Een instroom- of proximale katheter, die CSF afvoert uit de laterale ventrikels. Deze buis verlaat de hersenen door een klein gaatje dat in de schedel is geboord en loopt vervolgens een korte afstand onder de huid.

Een klepmechanisme, dat de intracraniële druk reguleert door de vloeistofstroom door de shuntbuis te regelen. Dit apparaat is verbonden met de proximale katheter en ligt tussen de huid en de schedel, meestal bovenop of de achterkant van het hoofd, of net achter het oor. Kleppen werken binnen een specifiek drukbereik. Er zijn veel soorten kleppen en shuntfabrikanten. Uw arts zal het type klep bepalen op basis van zijn/haar ervaring, voorkeur en uw behoeften.

Een uitstroom- of distale katheter, die onder de huid loopt en de CSF van de klep naar de buikholte (peritoneale) holte, het hart of een andere geschikte drainageplaats leidt.

V


Ventrikel

Het ventriculaire systeem is een set van communicerende holtes in de hersenen. Deze structuren zijn verantwoordelijk voor de productie, het transport en de verwijdering van hersenvocht, dat in en rondom het centrale zenuwstelsel stroomt.

Ventriculostomie

Ventriculostomie is een neurochirurgische procedure waarbij een gat (stoma) in een cerebraal ventrikel wordt gemaakt voor drainage. Het wordt meestal uitgevoerd op mensen met hydrocefalie. Het wordt uitgevoerd door chirurgisch de schedel, dura mater en hersenen te penetreren, zodat het ventrikel van de hersenen toegankelijk is.

Verworven hydrocefalie

Hydrocefalie die optreedt na de geboorte, als gevolg van een ziekte of een incident.

Z


Zwaartekracht

Zwaartekracht, ook wel gravitatie genoemd, is in de mechanica de universele aantrekkingskracht die tussen alle materie werkt. … Op aarde hebben alle lichamen een gewicht, of neerwaartse zwaartekracht, evenredig met hun massa, die de massa van de aarde op hen uitoefent. Zwaartekracht wordt gemeten door de versnelling die deze geeft aan vrij vallende objecten.