Symptomen van normale druk hydrocefalie (NPH)

Home / Symptomen van normale druk hydrocefalie (NPH)

De symptomen van normale druk hydrocefalie (NPH) hebben meestal betrekking op oudere mensen en ontwikkelen zich meestal langzaam, gedurende vele maanden of jaren. Omdat ze kunnen lijken op die van andere veel voorkomende ouderdomsproblemen, kan de aandoening verkeerd worden gediagnosticeerd.

Een van de ziektebeelden waar NPH vaak mee wordt verward is dementie veroorzaakt door Alzheimer. Om deze reden moet een hersenscan worden aangevraagd.

NPH heeft drie sets van onderscheidende symptomen die soms worden aangeduid als de TRIAD. Deze hebben invloed op lopen, cognitief vermogen en continentie.

Moeite met lopen 

Meestal, is het eerste merkbare symptoom een verandering in uw manier van lopen. Het kan steeds moeilijker wordeniom de eerste stap te zetten wanneer u begint te lopen.

Mensen voelen zich vastgevroren aan de plek en kunnen schuifelen in plaats van de juiste stappen te zetten. Ze kunnen steeds onvaster worden en geneigd zijn te vallen bij lopen en/of draaien.

Cognitieve achteruitgang

Het normale denkproces begint trager te verlopen. Iemand kan traag reageren op vragen, traag reageren op nieuwe situaties en in het algemeen traag zijn bij het verwerken van informatie.

Urine-incontinentie

Loopproblemen worden vaak gevolgd door perioden van urine-incontinentie. Deze kunnen symptomen omvatten zoals een frequente of dringende behoefte om water te plassen en een verlies van controle over de blaas.

Vertoont u een van deze symptomen?

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde specialist