Gebruiksvoorwaarden

Doelgroep van deze website

Deze website is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar.

U bent momenteel verbonden met de Integra-website voor de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika.
DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS ALLEEN BESTEMD VOOR BEWONERS VAN EUROPA (met uitzondering van Frankrijk en Italië), HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA.

Redactie:
Integra LifeSciences Services (Frankrijk)
Société par Actions simplifiées au capital de 4,717,887.08 €

Adres:
Immeuble Séquoia 2
97 Allée Alexandre Borodine
Parc Technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest (France)
Telefoon: +33 (0)4 37 47 59 00 – Fax: +33 (0)4 37 47 59 99
RCS Lyon 492 534 466

Publicatiedirecteur:
Integra LifeSciences Services (Frankrijk)

Webmaster:
Integra LifeSciences Services (France)

Site Host:
SAS OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix (Frankrijk)

Alle inhoud van deze website is eigendom van of wordt gecontroleerd door Integra LifeSciences Corporation of haar dochterondernemingen en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten. U mag de inhoud enkel downloaden voor uw persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden, maar wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan.
De inhoud mag op geen enkele andere manier worden gekopieerd of gebruikt.

DE INFORMATIE MET INBEGRIP VAN ENIG, ADVIES EN AANBEVELINGEN OP DE WEBSITE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS EEN ALGEMEEN EDUCATIEF HULPMIDDEL. HET IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSZORGADVIES, OF OM TE WORDEN GEBRUIKT VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING, VOOR WELKE INDIVIDUELE SITUATIE DAN OOK. HET IS OOK NIET BEDOELD ALS EEN VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER. VRAAG ALTIJD ADVIES AAN UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER OVER EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT. UW GEBRUIK VAN DE SITE IS ONDERWORPEN AAN DE AANVULLENDE DISCLAIMERS EN WAARSCHUWINGEN DIE OP DE WEBSITE KUNNEN VOORKOMEN.

DAARNAAST KAN DE BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GETOOND, PER LAND OF REGIO VERSCHILLEN, ALS GEVOLG VAN SPECIFIEKE LOKALE WETTELIJKE GOEDKEURINGS- OF VRIJGAVEVEREISTEN VOOR VERKOOP IN DAT LAND OF DIE REGIO.

De eigenaars van deze site zullen redelijke inspanningen leveren om up-to-date en accurate informatie op te nemen in deze internetsite, maar geven geen verklaringen, garanties of zekerheden over de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen die het gevolg zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, of van uw vertrouwen in de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar de eigenaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die uit die inhoud voortvloeit. Alle links naar andere sites worden louter voor het gemak van de gebruikers van deze website ter beschikking gesteld.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten op deze internetsite zijn beschermd in de Verenigde Staten en internationaal. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

Alle persoonlijk identificeerbare informatie in elektronische communicatie naar deze internetsite valt onder het Privacybeleid van deze site. Het staat de eigenaars van deze site vrij om alle andere informatie in dergelijke communicaties te gebruiken of te kopiëren, met inbegrip van alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin openbaar wordt gemaakt, voor alle doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen de bekendmaking aan derden en/of de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten omvatten.

De afzender van enige communicatie aan deze internetsite of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de daarin vervatte informatie, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.